Activity

  • admin posted an update 1 month ago

    Коста Паница – Костадин (Коста) Атанасов Паница е участник в Сръбско-турската война, Руско-турската война (1877 – 1878), опълченец-поборник, български офицер, майор. Герой от Съединението на Княжество България и Източна Румелия и Сръбско-българската война, деец на Македоно-одринското революционно движение, един от строителите на армията на България.

PC Knowledge sharetank

Skip to toolbar