Activity

  • admin posted an update 1 week, 3 days ago

    Многолетие – Многолетието е част от православното богослужение и византийския дворцов церемониал, с която се пожелават дълги години живот и благополучие, обикновено под формата на солов речитатив и хоров припев.

PC Knowledge sharetank

Skip to toolbar