Activity

 • admin posted an update 1 month, 1 week ago

  Св Св Константин и Елена Тропар Църк Славянски Глас 8 за 21.Май

  Тропарь, глас 8:

  Креста Твоего образ на небеси видев, и якоже Павел звание не от человек прием, во царех апостол Твой, Господи, царствующий град в руце Твоей положи; егоже спасай всегда в мире, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче.

  Кондак, глас 3:

  Константин днесь, с материю Еленою, Крест являют всечестное древо, всех убо иудеов посрамление суще, оружие же на противныя верных царей: нас бо ради явися знамение велие и во бранех грозное.

  Величание:

  Величаем вас, / святии благовернии и равноапостольнии царие Константине и Елено, / и чтим святую память вашу, / вы бо святым Крестом / всю вселенную просветили есте.

  Тропар, глас 8
  Образа на Твоя кръст като видя на небесата
  и, приел като Павел призвание не от човеци,
  Твоят апостол, Господи, положи в Твоите ръце царстващия град,
  който, по молитвите на Богородица, винаги пази в мир, Единствен Човеколюбче.

  Кондак, глас 3, подобен: Дева днес
  Константин днес с майка си Елена явяват всечестното дърво,
  Кръста, посрамление за всички иудеи
  и на противящите се на верните царе оръжие,
  и за нас се яви велико знамение, устрашаващо по време на война.

PC Knowledge sharetank

Skip to toolbar