Activity

 • admin posted an update 9 months ago

  Тропар Свети Евангелист и Апостол Лука

  Тропар, глас 5
  Апостольских деяний сказателя и Евангелия Христова светла списателя,
  Луку препетаго, славна суща Христове Церкви,
  песньми священными святаго апостола похвалим,
  яко врача суща, человеческия немощи,
  естества недуги и язи душ исцеляюща
  и молящася непрестанно за души наша.

  На Апостолските деяния повествувателя и на Евангелието Христово светлия писател,
  Лука, всевъзпетия на неописуемата Христова Църква,
  с песни свещени да възхвалим светия апостол
  като лекар на недъзите на немощното човешко естество
  и изцеряващ язвите на душите
  и молещ се непрестанно за нашите души.

  Друг превод:
  Повествувател на апостолските деяния и на Евангелието Христово светъл писател,
  със свещени песни да възхвалим всевъзпетия Лука като лекар на човешките немощи,
  изцеляващ недъзите на естеството и язвите на душите
  и молещ се непрестанно за всички нас.

  Кондак, глас 2, подобен: Твердия
  Истиннаго благочестия проповедника, и таин неизреченных ритора,
  звезду церковную, Луку божественнаго восхвалим:
  Слово бо его избра, с Павлом мудрым языков учителя,
  Един ведый сердечная.

  Да възхвалим божествения Лука, проповедника на истинското благочестие,
  ритора на неизречените тайни, звезда църковна,
  защото Словото, Единият Сърцеведец, го избра с мъдрия Павел, учител на народите.

  Друг превод:
  Проповедник на истинното благочестие и ритор на неизречените тайни,
  звезда църковна, Лука Божествения да възхвалим:
  неговото слово избра заедно с Павел, мъдрия учител на народите,
  Единственият знаещ тайните на сърцето.

PC Knowledge sharetank

Skip to toolbar