Activity

  • admin posted an update 7 months, 1 week ago

    Протезис – Протезисът е място зад иконостаса в православната църква.

    На това място има малка маса, позната също като масата на жертвата, на която хлябът и виното са подготвени за божествената литургия. Най-често се поставя в северната част на олтара или е в отделна камера от северната страна на централната апсида.

PC Knowledge sharetank

Skip to toolbar