Activity

  • admin posted an update 5 months ago

    Девненско съкровище – Девненското монетно съкровище е намерено случайно през ноември 1929 г. в околностите на Девня, на територията на античния град Марцианопол.

PC Knowledge sharetank

Skip to toolbar