Activity

  • admin posted an update 4 months, 3 weeks ago

    Възкресенци – Общество на Възкресението (на лат. Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Iesu Christi ) е католическа религиозна институция, основана от Богдан Янски. Нейните членове са популярни в България под наименованието Възкресенци.

PC Knowledge sharetank

Skip to toolbar