Activity

  • admin posted an update 4 months ago

    За церемониите – Книга за церемониите (латински: De cerimoniis aulae byzantinae) е сборник, съствен за византийския василевс Константин Багренородни (913-959) и частично преработен или допълнен при Никифор II Фока (963-969). Той описва церемониалните дворцови процедури, често в най-големи подробности, от гледна точка на официалните дворцови лица, но засяга и други теми, които имат отношение към ежедневния живот в Константинопол.

PC Knowledge sharetank

Skip to toolbar