Activity

  • admin posted an update 5 months, 1 week ago

    Защо в Църквата е установена практика да се повтаря молитвата „ГОСПОДИ,ПОМИЛУЙ!”?

PC Knowledge sharetank

Skip to toolbar