Activity

  • admin posted an update 2 weeks, 3 days ago

    Св. апостоли Никанор, Прохор, Пармен и Тимон – Тези св. апостоли от 70-те били избрани за дякони със Стефан, Фипип и Николай, когато в обществото вярващи възникнало някакво недоволство от начина, по който тогава били раздавани всекидневните дажби в йерусалимската църква.

PC Knowledge sharetank

Skip to toolbar