Activity

  • admin posted an update 1 month ago

    Гюро Михайлов – Гюро Михайлов е български войник, редник от трета рота на Пловдивската дружина, загинал по време на пожар, при изпълнение на служебния си дълг, на 25 декември 1880 г.

PC Knowledge sharetank

Skip to toolbar