Activity

  • admin posted an update 2 weeks, 4 days ago

    Паланка – Паланката в рамките на Османската империя е малко укрепено място с обичайно предназначение за защита на мирното население от разбойнически нападения. Пазарно, занаятчийско и търговско селище; малък град или голямо село. Етимологията на думата се свързва италианското palanca (крепост с ограда) и латинското phalanx.

PC Knowledge sharetank

Skip to toolbar