Activity

  • admin posted an update 2 weeks, 4 days ago

    Карпош – Сведенията за живота на Петър Карпош са оскъдни. Роден е вероятно в село Войник.[1] Оскъдицата в родния му край го принуждава да търси препитание в кратовските рудници. Известно време е и във Влашко на гурбет. Понесъл сам турски издевателства, Петър Карпош повежда хайдушка чета в Доспатско в края на XVII век.[2] През 1689 г. той повежда българското въстание срещу османската власт по време на Австро-турската война в северните и североизточните части на Македония, в областите на Куманово и Крива паланка.

PC Knowledge sharetank

Skip to toolbar