Activity

  • admin posted an update 2 weeks, 6 days ago

    Старецът Ефрем: “ПОНЯКОГА СЛАБОСТТА НА НЯКОГО Е ИЗКУШЕНИЕ НА НАШЕТО СЪРЦЕ” Ами ако Бог изпитва нас?

PC Knowledge sharetank

Skip to toolbar