Activity

 • admin posted an update 2 months, 1 week ago

  Св. пророк Йона, син на Манасия

  Св. пророк Иона

  VIII в. пр. Р.Xр.

  Чества се на 22 септември

  Тропар на пророк, глас 2

  На Твоя пророк (името) паметта, Господи, като празнуваме,
  с него Те молим: спаси нашите души.

  Кондак, глас

  “Личбата на пророк Йона” (Мат. 12:40). Фреска от III-IV в. Catacomb of Sts. Peter and Marcellinus в Рим

  По-долу:

  Кратко животоописание
  Житие на св. пророк Йона
  Житие на светия пророк Иона св. Димитрий Ростовски
  Виж също:

  Книга на пророк Иона написана ок. 760 г. пр.Хр.
  ПРОРОЦИ. Прорицатели, гадатели, заклинатели
  Иконография на Възкресението Леонид Успенски

  С В. П И С А Н И Е.
  С КЛАВИАТУРАТА:
  Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

  Житие на св. пророк Йона

  Св. пророк Йона. Руска икона от нач. на XVIII в. в реда на пророците на иконостаса в манастира Кижи, Карелия, Русия.Около 800 години преди Рождество Христово живял между израилтяните един човек на име Йона.

  Преданието говори, че той бил син на сарептската вдовица, у която св. пророк Илия живял през време на глада. Него пророкът възкресил от мъртвите със силна молитва към Бога (3Царст. 17:17-24).

  Той получил от Бога дара на пророчеството.

  В онова време жителите на големия град НиневияРечник прогневили Бога със своя беззаконен живот. И Бог заповядал на Йона да отиде в тоя град и да проповядва покаяние. Но Йона се уплашил, защото знаел, че ниневийците са свирепи хора. Казал си:

  – Ами ако жителите на Ниневия не повярват на моите думи и започнат да ме мъчат?

  В страха си Йоана забравил, че трябва да изпълнява безпрекословно заповедите на Господа, каквато и опасност да го застрашава. Силно смутен и развълнуван, той се качил на кораб и тръгнал в друга посока. Но Бог скоро го наказал за малодушието и непослушанието. Страшна буря се надигнала в морето. Корабът бил в голяма опасност. Езичниците, които се намирали в него изплашени почнали да призовават своите богове да ги спасят от смърт. Но бурята ставала все по-силна. Моряците почнали да изхвърлят в морето целия товар, та по тоя начин да облекчат кораба.

  В това време Йона спял спокойно на дъното на кораба. Няколко от езичниците отишли при него, събудили го и му казали:

  – Защо спиш? Не виждаш ли, че загиваме? Стани и моли своя Бог да ни спаси!

  Изправени пред голямата опасност да потънат заедно с кораба на дъното на морето, пътниците почнали да си говорят помежду си:

  – Навярно това бедствие ни е пратено за наказание на някого от нас. Да хвърлим жребие, за да узнаем кой между нас е грешният човек, който прогневил Бога!

  Сторили това. И жребият, по Божие определение, се паднал на Йона.

  Те заобиколили Йона и го запитали строго и гневно:

  – Кой си ти? Откъде си?

  Йона отговорил:

  – Аз съм служител Господен. Почитам Небесния Бог, Който сътворил небето и земята. Съгреших пред Него и сега бягам от лицето Му. Вземете ме и ме хвърлете в морето. Тъй ще утихне вълнението. Защото заради мене е пратена тая буря!

  Моряците се убедили, че не е възможно да се справят с бурята. Затова хванали Йона и го хвърлили сред вълните.

  Пророк Йона и кита – фреска от 3-4 в. Catacomb of Sts. Peter and Marcellinus.вРим
  Пророк Йона и кита.
  Фреска от 3-4 в. Catacomb of Sts. Peter and Marcellinus в Рим.

  Морето утихнало.

  Попаднал сред вълните, Йона бил погълнат от грамаден кит. По Божия воля той останал жив във вътрешността на кита три дни и три нощи. Изплашен, със сърдечни съкрушения извикал към Бога да го помилва и спаси. Господ се съжалил над него. След три дни китът го изхвърлил жив на брега.

  Видял се спасен, Йона започнал да се моли, да слави Бога и да Му благодари. И чул отново гласа на Господа:

  – Иди в НиневияРечник. И там проповядвай, което ти заповядах. Възвести на жителите Моята воля!

  Йона се отправил незабавно за Ниневия. Като пристигнал там, тръгнал из улиците и гръмогласно говорел на жителите, че след четиридесет дни Ниневия ще бъде разрушена, ако те не се покаят.

  Ниневийците повярвали на думите на пророка. Уплашили се и започнали да се каят за греховете си. Обявили пост. Възрастни и деца се облекли във вретища.

  Сам царят слязъл от престола си. Съблякъл разкошното си царско облекло. Облякъл се в прости дрехи и наложил на себе си и на всички жители строг пост: никой нищо не трябва да яде.

  Цели три дни всички се молели със съкрушение и смирение. Каели се за греховете си. Обещавали да се изправят.

  Бог видял тяхната скръб и тяхното покаяние. Смилил се над тях и по неизказаната Си благост ги простил.

  Йона прекарал три дни в Ниневия. Излязъл от града. Заселил се на една височина, близо до града, и оттам очаквал да види какво ще стане с града.

  Изтекъл предсказаният от него срок. Ниневия не била разрушена. Той се натъжил. Страхувал се, че ниневийци ще го сметнат за лъжлив пророк, и си позволил да роптае против Бога:

  – Не поради туй ли, Боже, аз се страхувах да възвестявам Твоята воля? Аз знаех, че ти си щедър, дълготърпелив, многомилостив, че при покаяние прощаваш греховете и отвръщаш гнева Си. Сега вземи душата ми: по-добре е да умра, отколкото да живея.

  Мястото, гдето се намирал Йона, било открито. Слънцето силно го напичало. Бог заповядал в една нощ да израсте за него растение, което го предпазвало със своята сянка от слънчевите лъчи. Йона си отдъхнал на сянка. Но в една нощ червей подял растението и то изсъхнало. Йона се огорчил отново.

  Тогава Господ казал:

  – Жал ти е за растението, за което не си се трудил и което не си отгледал, което в една нощ израстна и в една нощ пропадна. Аз ли да не пожаля Ниневия, тоя голям град, в който има повече от сто и двайсет хиляди души, които не могат да различат дясна ръка от лява – и много добитък?

  Йона се върнал в отечеството си. Но след това отишъл пак в Асирия, гдето и умрял.

  За пророк Йона се споменава често в църковните песни. Тридневното му прекарване в утробата на кита служи за предобраз на тридневното пребъдване на Господа Иисуса Христа в гроба. Сам Спасителят посочил това, като говорил на учениците си за юдеите:

  “Лукав и прелюбодеен род иска личби; но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Йона; защото както Йона беше в утробата китова три дни и три нощи, тъй и Син Човечески ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи. Ниневийци ще се изправят на съд с тоя род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Йона; а ето, тука има повече от Йона” (Мат. 12:39-41).

  © Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

PC Knowledge sharetank

Skip to toolbar