Activity

 • admin posted an update 4 months, 1 week ago

  Скален Манастир Тарапаната, Балик

  Още в периода на ранното християнство по поречието на Суха река в Добруджа възниква колония скални манастири.
  Тя се разполага недалеч от късноантичните крепости до село Голеш, Силистренско, село Балик и село Оногоур (Община Тервел) в граничните райони между общините Добричка и Тервел. Колонията се простира в протежение на около 40 км по поречието на Суха река, като най-южната й точка е при село Хитово (Община Добричка), а най-северната – при с. Голеш (Община Кайнарджа). За център на монашеския живот се приемат големият скален манастир, известен като Гяур евлери, недалеч от с. Крагулево (Община Добричка) и групата скални манастири в подножието на крепостта при с. Балик. На юг и на север от него са разположени дъщерните му скитове, килии и църкви.
  Предполага се, че в случая става дума за едни от най-ранните скални манастири не само в България и на Балканите, но и в Европа. Началото им се отнася към V–VІ в., а краят им – към началото на ХІ в. За последното загатват някои от рисунките и знаците (особено знакът IYI в скалния манастир около Хитово). Това предположение е потвърдено от откритите при разкопките в скалния комплекс „Гяур евлери” фрагменти от старобългарски съдове от края на ІХ до началото на ХІ в.

  Скалния манастир Тарапаната се намира на около 300 м от църквата гробница в село Балик. Селото е разположено северозападно от град Добрич. Манастирът е разположен по поречието на Сухата река. Могат да се видят параклис с издълбана в стената ниша, килия, както и гробна камера.

  На два етажа през V-VІ в. са оформени 4 помещения. На долния етаж на две нива са оформени килия и параклис 2.60 Х 2.65 м с ниша в източната стена. До северната стена е изсечена гробна камера. Горният етаж също включва две помещения килия и параклис. Параклисът е правоъгълно помещение с размери 2.50 Х 1.95 м. Върху източната стена е оформена аркирана олтарна ниша, а край северната стена е изсечена скамейка и гробна камера.
  От параклиса по тясна пътечка се достига до триъгълна килия с размери 2.90 Х 1.65 м.

  Смята се, че мястото е било използвано през 10 век, което може да бъде потвърдено от намерените надписи на кирилица и кръстове с разклонени краища.

  Скален Манастир Тарапаната, Балик

PC Knowledge sharetank

Skip to toolbar