Activity

 • admin posted an update 1 year, 1 month ago

  Неделя на Слепородения Апостолско четене

  ГЛАВА 16.

  16. И като отивахме на молитва, срещна ни една слугиня, у която имаше дух да предрича, и докарваше голяма печалба на своите господари с врачуването си.
  17. Като вървеше след Павла и след нас, тя викаше и думаше: тия човеци са раби на Бога Всевишний и ни възвестяват път за спасение.
  18. Това правеше тя през много дни. А Павел, отегчен, обърна се и рече на духа: в името на Иисуса Христа заповядвам ти да излезеш из нея. И духът излезе в същия час.
  19. Тогава господарите й, като видяха, че изчезна надеждата им за печалба, хванаха Павла и Сила и ги завлякоха на тържището при началниците.
  20. И като ги доведоха пред воеводите, казаха: тия човеци, които са иудеи, бунтуват града ни
  21. и проповядват обичаи, каквито ние, като римляни, не бива нито да приемаме, нито да изпълняваме.
  22. Тогава тълпата налетя върху тях, а воеводите раздраха дрехите им и заповядаха да ги бият с тояги;
  23. и като им наложиха много удари, хвърлиха ги в тъмница, па заповядаха на тъмничния стражар добре да ги пази.
  24. Като получи такава заповед, стражарят ги хвърли във вътрешната тъмница, и нозете им стегна в клада.
  25. Посред нощ Павел и Сила се молеха и славеха Бога, а затворниците ги слушаха.
  26. Изведнъж биде голям трус, тъй че тъмничните основи се поклатиха; веднага всички врати се отвориха, и оковите на всички изпаднаха.
  27. А тъмничният стражар, като се събуди и видя, че тъмничните врати са отворени, извади меч и искаше да се убие, понеже мислеше, че затворниците са избягали.
  28. Но Павел викна с висок глас и каза: да не си сторил нещо лошо, защото всички сме тук.
  29. Той поиска светило, втурна се и разтреперан падна пред Павла и Сила;
  30. и като ги изведе вън, каза: господари, какво трябва да правя, за да се спася?
  31. А те отговориха: повярвай в Господа Иисуса Христа, и ще се спасиш ти и целият ти дом.
  32. И възвестиха словото Господне нему и на всички, които бяха в къщата му.
  33. Като ги прибра в оня час през нощта, уми им раните и веднага се покръсти сам той и всичките му домашни;
  34. и като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза и се зарадва с целия си дом, задето повярва в Бога.

PC Knowledge sharetank

Skip to toolbar