Activity

  • admin posted an update 1 week, 4 days ago

    Неофит Видински

    Неофит е висш духовник, видински митрополит на Българската православна църква от 1914 до 1971 година.[1][2][3][4] Митрополит Неофит е виден благотворител[5] и Българската православна църква го определя като „великан на българската духовност, държавност и олицетворение на патриотизъм и несломим дух“.

PC Knowledge sharetank

Skip to toolbar