Activity

 • hipo posted an update 2 weeks, 1 day ago

  (15.05.2012)

  Света Димфна се счита за покровителка на душевно болни. Почита се от православни и католици.

  Дъщеря на ирландски крал-езичник на неголямото владение Ориел и майка християнка, тя била тайно покръстена от майка си.

  Димфна се родила и живяла през VII век на територията на съвременна Ирландия. В средата на XIII век епископът на френския град Камбре Гвидон заповядал да се напише първото житие на чудотворката. Описанието на живота на светицата се основава на стародавна устна традиция и истории на необясними и удивителни случаи на изцеления на психично болни хора.

  След смъртта на жена си кралят преживял тежко психическо разстройство и направил опит да се ожени за дъщеря си. Димфна била благочестива християнка като майка си. Тя се обърнала за помощ към духовника си Герберен. Свещеникът я посъветвал да напусне страната. Четиринадесетгодишната девойка заедно с придворния шут, жена му и свещеника избягали от Ирландия. Кралят търсил бегълците две години из цяла Европа.Накрая ги намерил в земите на днешна Белгия. Кралят обезглавил свещеника Герберен. Предложил на Димфна да се върне в Ирландия и да се омъжи за него. Принцесата казала, че по-добре би било да умре. Разяреният баща отсякъл главата на 16 годишната си дъщеря.

  Съществува старо предание за опитите да бъдат похитени мощите на св. Димфна и Герберен.

  В книгата “Избрани жития на светии просияли в европейските земи” за света Димфна пише, че се изобразява като коронована девица с меч и дявол на верига. Към Димфна се обръщат за помощ при безумие, всички видове душевни разстройства, лунатизъм, епилепсия и бесноватост.

PC Knowledge sharetank

Skip to toolbar