Activity

  • hipo posted an update 6 months, 3 weeks ago

    Написание за правата вяра – Написание за правата вяра е произведение на Константин-Кирил Философ, създадено може би в Рим като един от последните му трудове. То е един от най-старите паметници на славянската писменост и ценен извор за източноправославното вероизповедание. Намира се под заглавие „Написание ѡ правѣи вѣрѣ. изущеное Кѡнстантиномъ блаженымь Фїлософомъ. оучителемь о бз3ѣ҃ словѣн’скомоу ѫзикоу“ (Написание за правата вяра, казано наизуст от блажения Константин Философ, учител за Бога на словенски език) на листове 93б–101б в Иван Александровия сборник – среднобългарски ръкопис от 1348 г., пазен в Руската национална библиотека (№ F.I.376). През 1986 г. руският учен Андрей Юрченко открива, че написанието представлява преведен от гръцки език откъс от едно противоиконоборско съчинение на патриарх Никифор I

PC Knowledge sharetank

Skip to toolbar